GCRE a Phrifysgol Abertawe yn cytuno ar bartneriaeth ymchwil 'unigryw'

Mae'r Ganolfan Rhagoriaeth Rheilffyrdd Byd-eang a Phrifysgol Abertawe wedi cytuno ar gydweithrediad ymchwil newydd wedi'i leoli yn y cyfleuster arloesi TAG o'r radd flaenaf sy'n cael ei adeiladu yn Ne Cymru.

Bydd y Ganolfan Rhagoriaeth Rheilffyrdd Byd-eang yn safle ar gyfer ymchwil rheilffyrdd o ansawdd rhyngwladol, profi ac arddangos cerbydau, seilwaith a thechnolegau newydd arloesol.

Bydd y memorandwm cyd-ddealltwriaeth a lofnodwyd rhwng y ddau gorff yn galluogi Prifysgol Abertawe a GCRE i gydweithio ar feysydd o ddiddordeb ymchwil cyffredin.

Mae Prifysgol Abertawe eisoes yn enw sefydledig mewn arloesi rheilffyrdd, gan ei bod yn gysylltiedig â Rhwydwaith Ymchwil ac Arloesi Rheilffyrdd y DU (UKRRIN) yn ogystal â bod ag arbenigedd sylweddol mewn meysydd gan gynnwys signalau rheilffyrdd, seilwaith a pheirianneg sifil.

Yn ogystal ag arloesi ar reilffyrdd, mae'r safle GCRE 700-hectar yn darparu cyfleoedd sylweddol i gefnogi astudio mewn meysydd ymchwil ategol fel ynni adnewyddadwy, gwyddorau naturiol ac ystod eang o ddisgyblaethau peirianneg. Mae'r bartneriaeth yn caniatáu i'r safle gael ei ddefnyddio gan academyddion o bob rhan o'r Brifysgol.

Ar wahân i'r memorandwm cyd-ddealltwriaeth hwn, bydd Prifysgol Abertawe hefyd yn bartner mewn Canolfan Ragoriaeth newydd ar gyfer Profi Rheilffyrdd, Dilysu a Phrofiad Cwsmeriaid yn GCRE, ochr yn ochr â Phrifysgol Birmingham a Phrifysgol Caerdydd, yn dilyn dyfarniad o £15m gan Gronfa Buddsoddi Partneriaeth Ymchwil y DU (UKRPIF).

Prifysgol Abertawe ar ymweliad diweddar â safle Canolfan Fyd-eang Rhagoriaeth Rheilffyrdd

Dywedodd Pennaeth Strategaeth a Sgiliau Canolfan Fyd-eang Rhagoriaeth Rheilffyrdd, Rob Forde:

"Mae'n wych cytuno ar y bartneriaeth ymchwil unigryw hon rhwng y Ganolfan Ragoriaeth Rheilffyrdd Fyd-eang a Phrifysgol Abertawe.

"Mae gan Abertawe rai cryfderau sy'n arwain y sector mewn meysydd allweddol gan gynnwys technoleg rheilffyrdd, peirianneg a seilwaith a bydd GCRE yn darparu llwyfan lle gall eu timau ymgymryd ag ymchwil a datblygu blaengar, yn ogystal â darparu lleoliad gwych i fyfyrwyr gael sgiliau a phrofiad mewn amgylchedd rheilffordd byw.

"Mewn sawl ffordd, mae'r bartneriaeth yn un naturiol iawn. Mae gan Abertawe eu cartref yn agos iawn at y safle ac mae'n bwysig i ni yn GCRE ein bod yn harneisio'r cryfder a'r gallu hwnnw'n uniongyrchol ar garreg ein drws. Bydd y cleientiaid y byddwn yn gweithio gyda nhw ac yn hwyluso profion ar y safle yn sicr yn gwerthfawrogi cael prifysgol enwog iawn fel Abertawe yn gysylltiedig â'r cyfleuster.

"Rydym yn hynod gyffrous am y bartneriaeth y byddwn yn ei datblygu gyda'n gilydd, yn enwedig i gefnogi cydweithrediadau ymchwil y tu allan i'r rheilffyrdd. Mae ein safle yn fawr iawn, sy'n cyfateb i'r maint fel Gibraltar, a chyda thirwedd mor ddiddorol ym mhen y Dulais a chwm Tawe, gall gefnogi ystod eang o gyfleoedd ymchwil mewn meysydd fel ynni a'r gwyddorau naturiol.

"Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at ddatblygu'r bartneriaeth ymchwil unigryw hon gyda thîm talentog Abertawe."

Meddai'r Athro David Smith, Dirprwy Is-Ganghellor a Deon Gweithredol, Cyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg, Prifysgol Abertawe:

"Rydym yn falch iawn o gryfhau ein perthynas bresennol gyda GCRE a sefydlu partneriaeth fwy ffurfiol rhwng ein dau sefydliad. Bydd ein cydweithrediad yn cynnwys datblygu sgiliau, hyfforddiant myfyrwyr ac arloesi mewn Gefeillio Digidol, Ynni a Sero, Deunyddiau a Seilwaith, a Gwyddor yr Amgylchedd wrth gefnogi technoleg ac arloesedd rheilffyrdd rhanbarthol a chenedlaethol. 

"Mae GCRE yn gyfleuster unigryw yn y DU ac, yn wir, Ewrop, ac rydym yn ffodus iawn o'i gael ar garreg ein drws. Edrychwn ymlaen at weithio gyda'r tîm yn GCRE i ddatblygu cyfleoedd ar gyfer ymchwil ac addysg effeithiol drwy'r bartneriaeth newydd hon."

Yn ddiweddar, cynhaliodd Cadeirydd GCRE Limited Dr Debra Williams Brifysgol Abertawe ar safle GCRE

Drwy gofrestru ar gyfer y cylchlythyr rydych yn cytuno i'n telerau ac amodau