Buddsoddiad unigryw

Cyfle

Mae’r Ganolfan Fyd-Eang Rhagoriaeth Rheilffyrdd (GCRE) yn Ne Cymru yn un o’r prosiectau seilwaith pwysicaf a mwyaf creadigol ym maes rheilffyrdd heddiw. Mae’r prosiect yn cymryd y cam mawr nesaf yn ei ddatblygiad trwy wahodd buddsoddwyr y sector preifat i gymryd cyfran ecwiti fwyafrifol yn GCRE Ltd a dod yn bartner strategol a all helpu cyflawni gweledigaeth uchelgeisiol y prosiect.

Safle am brofion o'r radd flaenaf

Pan fydd yn agor bydd GCRE yn safle ar gyfer profi cerbydau o'r radd flaenaf, seilwaith a thechnolegau rheilffyrdd newydd arloesol a fydd yn llenwi bwlch strategol mewn rheilffyrdd, nid yn unig yma yn y DU, ond ledled Ewrop.

Mae'r prosiect yn cymryd y cam nesaf, mawr yn ei ddatblygiad drwy weithio gyda buddsoddwyr yn y sector preifat i gymryd cyfran ecwiti mwyafrif yn GCRE Ltd ac i ddod yn bartner strategol a all helpu i wireddu gweledigaeth uchelgeisiol y prosiect. 

Mae'r cyfle i fuddsoddi yn un unigryw a bydd y buddsoddiad rydym yn ei geisio yn cefnogi GCRE i ddatblygu seilwaith y safle, rheilffyrdd ac ynni yn bennaf a manteisio i'r eithaf ar botensial masnachol GCRE.

Sero Net

Mae angen cyflenwad ynni dibynadwy a fforddiadwy ar GCRE hefyd i sicrhau ein bod yn diwallu anghenion pŵer cwsmeriaid GCRE (tyniant a domestig), ac yn cefnogi GCRE i gyflawni ei uchelgeisiau sero net. Mae gan safle GCRE nifer o nodweddion deniadol sy’n caniatáu ar gyfer cynnig masnachol ehangach o ran rheilffyrdd a chynhyrchu ynni yn fwy na’r gofynion craidd sydd eu hangen gan y GCRE.


Gellir gweld yr Hysbysiad Contract a'r Holiadur Dewis yma:

Cynhaliwyd digwyddiad 'Cwrdd â'r Prynwr' gyda buddsoddwyr posib a phartneriaid strategol ym mis Rhagfyr ac mae'r cyflwyniad o'r diwrnod i'w weld yma:

Os ydych chi eisiau gwybod mwy am y broses fuddsoddi GCRE, cysylltwch â : strategicinvestment@gcre.wales