Global Centre of Rail Excellence – Meet the Buyer

*MAE COFRESTRIADAU AR GYFER Y DIGWYDDIAD WEDI CYRRAEDD CAPASITI AC MAEN NHW BELLACH WEDI CAU*

Y Ganolfan Fyd-eang Rhagoriaeth Rheilffyrdd (GCRE) yn ne Cymru yw un o'r gosodiadau seilwaith pwysicaf a chreadigol yn rheilffyrdd Ewrop heddiw.

Pan fydd yn agor yn 2025, bydd GCRE yn safle o'r radd flaenaf ar gyfer profi cerbydau, seilwaith a thechnolegau newydd arloesol a fydd yn llenwi bwlch strategol ar y rheilffyrdd, nid yn unig yma yn y DU ond ar draws Ewrop.

Gyda chefnogaeth Llywodraethau Cymru a'r DU, mae'r cyfleuster wedi denu diddordeb sylweddol o bob rhan o'r diwydiant rheilffyrdd a bydd yn gyfleuster o ansawdd rhyngwladol ar gyfer arloesi, ymchwil a datblygu.

Un o brif uchelgais GCRE yw i'r cyfleuster gael effaith gadarnhaol, hirdymor ar yr economi leol a rhanbarthol ac mae'r tîm yn awyddus i weithio gyda busnesau a chyflenwyr yn yr ardal i ddatblygu cadwyn gyflenwi effeithiol a chynaliadwy.

Bydd GCRE yn postio manylion y dyfodol Cwrdd â'r digwyddiadau Prynwyr ar y wefan hon

Drwy gofrestru ar gyfer y cylchlythyr rydych yn cytuno i'n telerau ac amodau